İŞ ORTAĞI SÖZLEŞMESİ

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SATIŞ ORTAKLIĞI ANLAŞMASININ ŞARTLARINI OKUYUN. SATIŞ ORTAĞI OLARAK KAYIT OLUŞTURARAK, BU SATIŞ ORTAKLIĞININ ŞART VE KOŞULLARINI KABUL EDERSİNİZ.


 1. ŞART VE TANIMLAR

1.1. Takieuromoda.com, Euromoda Bijuteri ve Hediyelik Eşya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin resmi online satış kanalıdır.

1.2. ALICI, bir sitede bulunan ürünleri satın alan taraftır.

1.3. SATIŞ ORTAĞI’NIN ("SATIŞ ORTAĞI", "İŞ ORTAĞI" veya "BAĞLI ORTAK") KİŞİSEL HESABI'na, ÜRÜN Alıcılarının bir İş Ortağı tarafından tescil edilmesi, Müşteri tarafından Müşteri'den alınan ödemelere ilişkin bilgilerin taranması ve bağlı kuruluş komisyonu taleplerinin oluşturulması için geliştirilen https://euromodaisortagi.goaffpro.com web sitesinden erişilir.

1.4. İŞ ORTAĞI GELİRİ ("KOMİSYON"), Euromoda tarafından, mevcut SÖZLEŞME şartları altında ÜRÜN ALICILARINI çekmek için İŞ ORTAĞI tarafına ödenen bir ödüldür.


 1. ANLAŞMANIN KONUSU

2.1. İŞ ORTAKLARI, ALICI'ları bulacak, ÜRÜN pazarlamasında bulunacak ve KOMİSYON almak için MÜŞTERİLERİ siteye davet ederek kendilerine özel olan kod aracılığıyla alışverişe davet edecektir. İş ortakları mail ile yapılan iletişimde kabul edilen miktar karşılığında yapılacak tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmekle yükümlüdür.


 1. İŞ ORTAĞI GÖREVLERİ

3.1. İŞ ORTAĞI, bu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin olmayan amaçlar için “Euromoda” veya “takieuromoda” ticari markasını kullanamaz. Anlaşmanın duyurulmasında ve pazarlamasında danışma üzerine kullanabilir.

3.2. İŞ ORTAĞI, mevcut anlaşmanın devri amacı ile herhangi bir atama veya ajans anlaşmasını imzalamayacak ve bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını herhangi bir üçüncü tarafa devretmeyecektir.

3.3 İŞ ORTAĞI aşağıdakileri yapmayacaktır:

 1. EUROMODA’NIN https://www.takieuromoda.com/ adresindeki web sitesindeki hizmet şartlarından farklı olan herhangi bir yerde yayınlamak ve reklam yayınlamak (örneğin, farklı fiyatlar kullanmak, kargo bedava gibi olmayan seçenekler sunmak vb.);
 2. Euromoda veya takieuromoda reklamlarının spam olarak dağıtımı, spam veya diğer spam türlerinin reklamını yapmak için spam yöntemlerini kullanmak;
 3. Euromoda’nın web sitelerini (takieuromoda.com ve diğerlerini) içerik ve medya reklamcılığında danışmaksızın kullanmak;
 4. Bağlamsal pazarlamada "euromoda", "takieuromoda", vb. içeren sorgular ve istekler kullanmak;
 5. Kendini EUROMODA YETKİLİSİ olarak tanıtmak; örneğin, YETKİLİNİN isim, kayıt bilgileri, telefon, adres vb. bilgilerini kendi bilgileri olarak göstermek;
 6. Web sitelerini "euromoda" veya "takieuromoda" içeren alan adlarıyla kullanmak.
 7. İş ortakları mail yoluyla hediye çeki veya nakit para karşılığında tanıtım çalışması yapıyor iseler bu tanıtım çalışmasını gerçekleştirmekle yükünlüdürler.

 1. ORTAKLIK HAKLARI

4.1. İŞ ORTAĞI, ALICI tarafından yapılan ödemelerin tutarı, cinsi, lisans tipi ve kazandığı komisyon miktarına dair güncel bilgileri alma hakkına sahiptir.

4.2. İŞ ORTAĞI, “Euromoda” veya “takieuromoda” ticari isimlerini yalnızca bu Anlaşma çerçevesindeki İŞTİRAK görevlerinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar için kullanmak üzere sınırlı, devredilemez, münhasır olmayan bir lisansa sahiptir.


 1. İLKELER

5.1. EUROMODA, ANLAŞMA şartlarının İŞ ORTAĞI tarafından izlenmesi halinde işbu SÖZLEŞME'nin koşullarına göre iştirak ücreti öder.


 1. EUROMODA HAKLARI

6.1. EUROMODA, bu mesajların kabul edilemez olduğu düşünüldüğünde, SİTE hakkında bilgi içeren reklam mesajlarının ve materyallerin dağıtımının durdurulmasını talep etme hakkına sahiptir. İŞ ORTAĞI, bu malzemelerin talep edildiği andan itibaren iki günlük süre içinde dağıtımını durduracaktır. Bu talebin yerine getirilmemesi halinde, EUROMODA bu SÖZLEŞME'yi iptal etme hakkına sahiptir ve karşılık gelen zararların tazmini için talepte bulunur.


 1. HİZMET MALİYETİ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

7.1. KOMİSYON miktarı, İŞ ORTAĞI kodu ile alışveriş yapmış ALICI tarafından yapılan ödemelerin %10'una (yüzde on) eşittir.

7.2. İŞ ORTAĞI hesabına KOMİSYON para transferi ile ödenir.

7.3. EUROMODA, İŞ ORTAĞI ödeme talebi oluşturduğu tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde KOMİSYON ÜCRETİ'ni devreder. İŞ ORTAĞI, kurumsal@euromoda.com.tr adresine mail atarak ödeme talebini iletir.

7.4. EUROMODA, toplam KOMİSYON 20 Türk Lirası'na eşit veya bu değeri aşarsa, ödül ödemesi yapar.

7.5. İŞ ORTAKLIĞI altında görevlerini yerine getirmesiyle bağlantılı olan İŞ ORTAĞI harcamaları, tamamen KOMİSYON'a dahildir ve TARAFLAR'ın yazılı sözleşmesi dışında, EUROMODA tarafından ayrıca tazmin edilmez. EUROMODA, İŞ ORTAĞI’NIN reklam, pazarlama araştırması, alıcılar için sağlanan talimatlar ve bu Anlaşmanın yerine getirilmesi sırasında İŞ ORTAĞI tarafından harcanan diğer masraflar için tazminat ödemeyecektir. TARAFLAR arasında yazılı anlaşma ile ayrı bir kompanse modeli oluştuğu durumda, bu madde ilgili anlaşma için uygulanmaz.


7.6. Bir ALICI iade talep ederse veya ödeme yöntemi sebebi ile ödemenin alınmasında bir sorun yaşanır ve ödeme alınamazsa, bu ALICInın satın alımından doğan KOMİSYON, İŞ ORTAĞI’NA iletilmeyecektir. ALICI’nın, KOMİSYON İŞ ORTAĞINA  iletildikten sonra iade talep etmesi durumunda, AFFILIATE'in toplam KOMİSYON miktarına, iade edilecek bedel eksi olarak yazılacaktır. 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

8.1. Bu Anlaşma'nın süresi, takieuromoda web sitesine bir İŞ ORTAĞI olarak kaydolduğunuzda ve her iki Tarafça fesh edilene kadar devam eder.


 1. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜ

9.1. Bu SÖZLEŞME'nin yerine getirilmesinde ortaya çıkan TARAFLAR arasındaki tüm ihtilaflar ve tutarsızlıklar, Taraflar arasındaki müzakerelerle çözülür.

9.2. Taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, Anlaşma'nın yapısı, geçerliliği, yorumlanması, uygulanabilirliği veya ihlali ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıklar  İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir, (“Mahkeme”) tarafından münhasıran çözülecektir. BAĞLI ORTAKLIK VE EUROMODA, Mahkemenin bu Anlaşmanın Tarafları üzerinde ve bu Anlaşmanın konusunu oluşturan yetki alanı üzerinde kişisel yargı yetkisine sahip olacağını açıkça kabul eder.

9.3. Bu Anlaşmanın geçerliliği, yorumlanması, uygulanabilirliği ve performansı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.

9.4. KARMAŞIK İŞLEMLERLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN ANLAŞMAZLIKLAR DENEYİMLİ VE UZMAN BİR KİŞİ TARAFINDAN EN HIZLI VE EKONOMİK OLARAK ÇÖZÜLÜR VE TARAFLAR GEÇERLİ YASALARI UYGULAMAK İSTER, TARAFLAR ANLAŞMAZLIKLARININ BU TÜR GEÇERLİ YASALARI UYGULAYAN BİR YARGIÇ TARAFINDAN ÇÖZÜLMESİNİ İSTER. BU NEDENLE, OLASI ANLAŞMAZLIKLARDA GİDİLECEK İLK YOL ÜZERİNDE ANLAŞILMIŞ BİR UZMANIN OLUŞTURACAĞI ARABULUCU ORTAMDIR.


 1. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE SONA ERMESİ

10.1 Bu Anlaşmanın hükümleri EUROMODA’nın İŞ ORTAĞINA bildiriminin ardından değiştirilebilir. Herhangi bir değişiklik bildirimi durumunda 3 gün içerisinde İŞ ORTAĞI imzalı onayı EUROMDA’YA iletmek zorundadır.

10.2 Taraflardan herhangi biri, herhangi bir zamanda, diğer Tarafa e-posta, yazılı mesaj, faks iletimi veya diğer elektronik iletişim araçları aracılığıyla beş günlük yazılı ihbarda bulunarak bu Sözleşmeyi feshedebilir. Eğer İŞ ORTAĞI sözleşmede herhangi bir maddeyi ihlal etmedi ise, fesih tarihine dek getirdiği ALICIlar üzerinde KOMİSYON hak sahibi olmaya devam edecektir.


10.3. Bu anlaşmada, sözleşme şartları İŞ ORTAĞI tarafından ihlal edilirse, EUROMODA bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda İŞ ORTAĞI KOMİSYON hakkını kaybedecektir.